Ny bok ger en omfattande bild av Östersjöns historia

Docent Mikko Huhtamies berättar om sin nyligen utgivna bok Seitsemäs vyöhyke – Pohjoista merihistoriaa (1200-1600) på Forum Marinum den 21.3. klo 17

Enligt geografen Claudius Ptolemaios (ca 150 e.Kr.) var den kända världen indelad i sju zoner. Den sjunde zonen fanns i norr och omfattade såväl Östersjövärlden som det tidiga Finland.

Mikko Huhtamäkis bok Seitsemäs vyöhyke ger en omfattande bild av Östersjöns historia, särskilt Finska viken, från 1200-talet till 1600-talet. Vilken typ av fartyg användes för att navigera på Östersjön och hur nådde de sina destinationer utan varken kartor eller fyrar? Vad är sanningen om de bränder som anlades för att förvirra fartyg och vad hände med deras last? Och på vilket sätt instruerade Mikael Agricola sjömännen i sin bönbok?

Boken bygger på originalmaterial och omfattande forskningslitteratur.

Inträdet är fritt och alla är välkomna.

www.forum-marinum.fi