På lördag uppmärksammas flytvästens betydelse

Syftet med Flytvästdagen är att öka medvetenheten om vikten av räddningsvästar och uppmuntra människor att använda dem alltid när de är ute på vattnet. Sommaren lockar oss ut på vattnet, men tyvärr glöms säkerhetsperspektivet ofta bort – särskilt när det gäller användningen