Sjöbevakningen varnar för lågt vatten

Foto: Fredrik Eriksson

Vattenståndet i Finska viken har sjunkit ovanligt lågt. I Helsingfors har vattenståndet minskat med nästan 40 centimeter.

Finska vikens sjöbevakning varnar båtfarare för den låga vattennivån. Det är viktigt att vara extra försiktig och uppmärksam på de förändrade förhållandena för att undvika grundstötningar och andra olyckor.

Situationen gäller hela landet och särskilt Finska viken. Vid mätningsstationen i Helsingfors har vattennivån minskat med 39 centimeter och i Borgå har den minskat med 38 centimeter, meddelar sjöbevakningen via meddelandetjänsten X.

Observera vattennivåerna

Båtfarare bör vara försiktiga, eftersom det kanske inte finns tillräckligt djup på alla vanliga farleder och rutter. Sjöbevakningen rekommenderar att övervaka de regionala, observationsbaserade vattennivåerna på Meteorologiska institutets webbplats. Meteorologiska institutet erbjuder även prognoser för vattennivån de kommande dagarna.

raja.fi