Segelfartygsstiftelsen säljer Vahine

SY Vahine är till salu. Foto: Segelfartygsstiftelsen

Segelfartygsstiftelsen i Finland säljer Swan 65:an SY Vahine. Skälet är att det har blivit för ekonomiskt betungande att underhålla båten. Den mängd arbete som krävs för att underhålla båten är också ganska stor för en verksamhet som drivs av frivilliga.

Vahine kommer att läggas ut till försäljning i slutet av januari av Nautor Swan Brokerage, ett internationellt mäklarföretag som specialiserat sig på förmedling av Swanar: Det beräknade utgångspriset är 350 000 euro. Båten befinner sig för närvarande i Karibien. Vahine återvänder till Finland i sommar.

”Vahine är en 50-årig skönhet i gott skick, men den behöver ständigt underhåll och reparationer. Till exempel bör teakdäcket bytas ut. Enbart kostnadsberäkningen är femsiffrig”, säger Henri Sora, styrelseordförande för Segelfartygsstiftelsen.

Tusentals människor har seglat på Vahine under årens lopp

SY Vahine byggdes 1973 och är, enligt en sjöfartslegend, den första Swan 65 som någonsin byggdes. Skrovnumret i de officiella papperen är två, eftersom den första ägaren inte ville märka den som ett på grund av vidskepelse. Båten är cirka 20 meter lång och cirka fem meter bred. Förutom befälhavaren och styrmannen har fartyget plats för 10 elever. Segelfartygsstiftelsen har organiserat segelturer på Vahine i över tio år. Under årens lopp har tusentals elever seglat ombord genom stiftelsen.

Vahines vårseglingar 2023 kommer att ordnas enligt avtal och man kan köpa platser på skolseglingar som vanligt. Eventuella äventyrsresor till sommaren och nästa höst kommer att erbjudas i enlighet med situationen.

”Det kan ta månader, till och med år, att sälja värdefulla båtar som Vahine. Vi kommer att hålla båten i gott skick och segla det tills det har hittat en bra ny ägare”, säger Sora.

I framtiden kommer Segelfartygsstiftelsen att fokusera ännu mer på ungdomssegling med skonaren Helena, i första hand i Östersjön och i de Nordiska länderna. Stiftelsen undersöker dock möjligheten att fortsätta att organisera äventyrssegling i Karibien på annat sätt, till exempel genom att chartra lämpliga båtar.