/

Helsingfors inleder förhandlingar om att köpa Mjölö

Foto: Marit Henriksson

I slutet av januari meddelade Senatfastigheter, ägaren till Helsingfors Mjölö, att turismtjänsterna på ön kommer att stängas. Beslutet fattades på grund av en åldrad undervattensledning, vars ersättning inte ansågs vara ekonomiskt motiverad.

Mjölö är en gammal fästningsö i Helsingfors ytterskärgård som har varit öppen för allmänheten sedan 2017. Turismverksamheten på ön har drivits av FRS Finland tillsammans med dess underhyresgäster. FRS Finland har verkat på Mjölö under sju sommarsäsonger och en vintersäsong genom att ordna både linje- och beställningsresor. På ön har det funnits två restauranger, tre bastur samt varierande andra tjänster som Nolla-stugor, guidetjänster och en golfbana. Då den trasiga vattenledningen upptäcktes, föreslog företaget att turistverksamheten skulle fortsätta delvis på de områden där tillgången till vatten inte är nödvändig.

Senatfastigheter beslutade dock att helt avsluta turismverksamheten eftersom det sågs som en tydligare lösning.

“Avtalet med FRS Finland var från början en tillfällig lösning, och den slutliga användningen av ön kräver utredningar och diskussioner med flera olika parter. Som statlig aktör kan vi inte göra dyra investeringar i öns infrastruktur innan vi har fått en lösning för dess framtida användning”, sade sektordirektör Mikko Järvinen från Senatfastigheter efter beslutet.

Flaggskeppsprojekt

Sedan dess har tonen förändrats och nu har Senatfastigheter och Helsingfors stad inlett inledande diskussioner och utredningar om eventuell försäljning av Mjölö till staden. Stadens mål är att hålla den populära ön öppen och tillgänglig för allmänheten.

Parterna strävar till att hitta en lösning som möjliggör att ön förblir öppen för stadens invånare. Dessutom vill man främja turismverksamhetens långsiktiga utveckling som ett flaggskeppsprojekt i marina Helsingfors.

“Helsingfors vill erbjuda allt fler möjligheter till maritima upplevelser. Vi vill att Mjölö förblir öppen för både stadens invånare och besökare, och att dess tjänster och förbindelser utvecklas. Därför är förhandlingarna om ön viktiga för staden”, säger stadsdirektör Ville Lehmuskoski.

Förhandlingarna är i ett tidigt skede

Förhandlingarna och utredningarna om försäljningen av Mjölö är ännu i ett tidigt skede. En del av ön är fortfarande i försvarsmaktens bruk, vilket innebär att försäljningen av ön till staden också kräver försäljningstillstånd från försvarsministeriet.

Öns besökarantal har varierat från några tusen besökare under coronapandemin till toppårens 10 000–20 000 besökare.