Esbo Sjöräddare ordnar kurs i nödsignalering

Foto: Sjöräddningssällskapet

SMPS Esbo Sjöräddare ordnar en övning i nödsignalering i Gäddvik i Esbo (Mellstensvägen 6) på söndagen den 12.2.2023 kl. 10.00-16.00. Vid evenemanget kan båtfolk öva på säker användning av nödsignalutrustning.
Intresserade beds anmäla sig i förväg, senast den 8.2.2023.
Övningen är avsedd för medlemmar i Esbo Sjöräddningssällskap och Helsingfors Sjöräddningssällskap samt för Trossi- och personmedlemmar i andra medlemsföreningar i Finlands Sjöräddningssällskap.

Läs mer och registrera dig på
https://meripelastus.fi/espoo/hataraketti/