/

Vrakholmen utvecklas till en rekreations- och turistdestination

Foto: Helsingfors stad

Vrakholmen, som ligger söder om Högholmen i Helsingfors, utvecklas till en året runt rekreations- och turistdestination. Preliminära planer presenterades under ett öppet evenemang den 13 november.

Vrakholmens ägare Valo Finland har som mål att renovera öns äldsta byggnader och den berömda lotsstationen till sin forna glans. I anslutning till den renoverade lotsstationen planeras en utbyggnad som passar in i miljön och som skulle inkludera hotellutrymmen.

Utöver detta planeras mindre stugor som lämpar sig för boende. Anläggningsbyggnaderna från 1980-talet kommer däremot att rivas.

Vrakholmens långa historia

Den fyra hektar stora holmen har under sin historia fungerat som betesmark för stadens kor. På området har funnits ett skeppsvarv, en lotskasern tillhörande sjöfartsmyndigheten och Finlands sjöfartsmuseum.

Öns mest kända landmärke är lotsstationen som byggdes år 1909 och som tidigare inhyste sjöfartsmuseet innan dess flytt till Kotka år 2007. På ön har det även funnits två villor, varav Villa Ida, som fortfarande finns kvar, är ett skyddat byggnadsverk precis som lotsstationen.

Genom åren har flera ombyggnader gjorts på den ursprungliga lotsstationen. I renoveringen av byggnaden finns möjlighet att återställa dess utseende något mer mot det ursprungliga, men å andra sidan får reparationen inte äventyra byggnadens värden eller stil.

Öns byggnader har stått tomma de senaste åren i väntan på renovering. Statens Senaatti-kiinteistöt sålde Vrakholmen till dess nuvarande ägare år 2021.

Läs mer.