Den svensk-norska kusten elektrifieras – Skagerakregionen får drygt 400 laddpunkter för elbåtar

Skagerrakregionen får 400 nya laddningstationer för elbåtar. Foto: Wikimedia Commons

Nu tar man itu med det fossildrivna fritidsbåtande, vars koldioxidutsläpp i Sverige och Norge uppgår till hundratusentals ton i året.

Det svensk-norska Elbåtladdningsprojektet go:LEIF (Grön Omställning med Laddning, Elektrifiering och Infrastruktur för fritidsbåtar) har som mål att genom elektrifiering, smart teknologi och hållbara affärsmodeller vara en del i den gröna omställningen. Go:LEIF har beviljats EU-medel.

Goda förutsättningar för snabb omställning

Skagerakregionen har med sin utpräglade fritidsbåtskultur, många hamnar, marina besöksmål och en tradition av båttillverkning goda förutsättningar för snabb omställning. Här finns också relevanta teknikleverantörer och kunskaper inom fordonselektrifiering. Genom projektets parter finns styrka och vilja att stötta omställning inom elbåtsladdning och intilliggande tjänster.

Go:LEIF strävar bl a till att öka intresset och kompetensen kring eldrivna båtar och elbåtsladdning hos hamnar, kommuner och båtintresserade. Vidare vill man stärka teknikutvecklingen och regionens näringsliv inom berörda områden.

Stort intresse

I projektet, som startar i mars 2023 medverkar svenska och norska fritidsbåtshamnar, kommunalförbund/fylkeskommuner, näringslivskontor, teknikexperter och forskare.

Projektet avser att skapa över 400 nya laddpunkter, en digital hemvist för konsumentinfo och tillhörande laddkarta. Projektet ska också hålla kunskapshöjande workshops, bilda ett regionalt näringslivsnätverk och genomföra två nordiska konferenser.

https://innovatumsciencepark.se/projekt/goleif/