Maritimcentret Vellamo presenterar: storsmugglare och spritskepp

Bilden visar besättningen på det estniska spritskeppet Madonia. Patrullbåten VMV 1 arresterade fartygets besättning på Ålands hav i september 1932. Foto: Elmar Anniko, Viron merenkulkumuseo

Juha Ylimaunu, doktor i litteraturvetenskap, beskriver utifrån sin nya bok Pirtusota ja salakuljettajat de viktigaste händelserna i smugglingen, som pågick i Finland på 1920-talet. Presentationen innehåller en mängd visuellt material om ämnet. Arbetet och föreläsningen bygger på många års arbete, assisterat av bland annat Pekka Takoja från Kotka och Sjöfartsmuseet.

De ekonomiska insatserna i smugglingen var omfattande; fartyg och last gick förlorade. Det förekom väpnade sammandrabbningar och havet tog ut sin rätt. Smugglingsmetoderna och -taktiken var olika på Bottenviken och Finska viken. De finska kusterna har varken tidigare eller senare bevittnat en så omfattande olaglig verksamhet.

Från alla samhällsskikt

Vilka var de verkliga storsmugglarna? Presentationen vederlägger gamla påståenden om äganderätten till bland annat spritskeppen. Det vanliga påståendet att smugglare var människor från arbetarklassen stämmer inte: de kom från alla samhällsskikt. Bland historierna finns otroliga människoöden. Vissa blev rika, andra förlorade allt.

På 1920- och 1930-talen upprättades ett register över professionella alkoholsmugglare. Arkivet förstördes under kriget år 1944, vilket är anledningen till att smugglarnas verksamhet har förblivit i stort sett okänd. Nu har deras bakgrund, verksamhet och fartyg kunnat spåras från olika källor.

Alla smugglares verksamhet upphörde inte i och med att förbudet upphävdes eller ens kriget. Under kriget utnyttjades somliga av smugglarnas kunskap i hemliga operationer.

Juha Ylimaunu föreläser i Maritimcentret Vellamos auditorium. Föreläsningen kommer också att streamas och spelas in på Vellamo sjöfartscentrals YouTube-kanal.

Tietoherkku. Pirtusota merellä ja suursalakuljettajat.
Maritimcentret Vellamos auditorium 11.1.2023 kl 17

www.merikeskusvellamo.fi/