/

Hur ryms mångfald, vindkraft och fiske i ett och samma hav?

Under Forststyrelsens workshop för den första naturresursplanen för havsområden resonerade man kring hur man kan samordna olika funktioner inom havsområdena. För Forststyrelsen är de tre viktigaste funktionerna för tillfället den marina naturens mångfald, vindkraft och fiskerinäring. Därtill diskuterades även rekreationsanvändning och sjöfart.

Sjöhistoriska museet presenterar: Flykten från Pompeji

Flykten från Pompeji är historien om staden som blomstrade och gick under – en berättelse om områdets invånare och deras öden, det färggranna livet i och förstörelsen av Pompeji och Herculaneum. Året är 79 e.Kr. En liten, livlig stad i Italien vaknar

/

Ansökningstiden för båtplatser är i gång i Borgå

Ansökningstiden för båtplatser i Borgå har börjat. Ansökningar som inkommer före den 19 mars behandlas under vecka 12. Förra säsongens båtplats kan förnyas genom att betala den faktura man fått hem. Borgå stad hyr sammanlagt cirka 1 000 båtplatser längs Borgå å

/

Tulikettu i blåsten igen

Kappseglingsbåten Tulikettu, med Arto Linnervuo som skeppare, tvingades avbryta sin andra tävling i Karibien efter att en av båtens foils hade gått sönder. Enligt skepparen kommer händelsen att utredas grundligt. Infiniti 52 Tulikettu stötte på problem i sin andra offshore-tävling i Karibien.