Sjötrafikcentralen förhindrade 21 grundkörningar förra året

Under 2022 förhindrade Fintraffics sjöfartskontroll 21 potentiella grundstötningar av fartyg. Detta framgår av den nyligen färdigställda årsstatistiken för Fintraffics system för hantering av sjötrafik. Fintraffics uppdrag är att säkerställa säkerheten och det smidiga flödet av sjötrafiken längs Finlands kust, i de angränsande

Utvecklingsplanen för Pörtö rekreationsområde färdigställdes

Utvecklingsplanen för Pörtö rekreationsområde är nu färdig. På Pörtö finns områden som förvaltas av både Föreningen Nylands friluftsområden och Forststyrelsen och som tillsammans bildar ett rekreations- och naturskyddsområde på cirka 60 hektar. Pörtö är en intressant maritim och kulturell helhet. Rekreationsområdet ligger

/

Skärgårdshavets forskningsinstitut på Själö hotas av nedläggning

Åbo universitet planerar att stänga forskningsstationen på Själö i Pargas. Nedläggningen är en del av mer omfattande förhandlingar om förändringar vid universitetet. Åbo universitet inledde den 17 november förhandlingar om förändringar för att stabilisera sin ekonomi. Enligt universitetets pressmeddelande är målet att

Första registreringen av båtar planade ut från toppåren

Enligt Transport- och kommunikationsverket Traficom ligger antalet första registreringar fortfarande över det långsiktiga genomsnittet, men är lägre än under toppåren. Statistik från Traficom visar att totalt 4 589 vattenfarkoster registrerades för första gången 2022. Antalet första registreringar minskade med 11 % jämfört

/

Ingå småbåtshamn expanderar

Hamnen i Ingå är redan nu stor, men år 2024 ska den enligt planerna vara den största i området. Marinan kommer att växa från sin nuvarande kapacitet på cirka 560 båtplatser till hela 826 båtplatser. Sommaren 2023 fortsätter marinan att fungera som

Esbo Sjöräddare ordnar kurs i nödsignalering

SMPS Esbo Sjöräddare ordnar en övning i nödsignalering i Gäddvik i Esbo (Mellstensvägen 6) på söndagen den 12.2.2023 kl. 10.00-16.00. Vid evenemanget kan båtfolk öva på säker användning av nödsignalutrustning. Intresserade beds anmäla sig i förväg, senast den 8.2.2023. Övningen är avsedd

Svensk båtmäklare får finsk ägare

Vid årsskiftet köpte båtmäklaren Robert Renlund det svenska företaget Båtagent. Tidigare ägare Anders Hultman fortsätter som mäklare i Göteborg. Den Hangöbaserade företagaren Renlund har ansvarat för Båtagents finländska förmedlingsverksamhet i över fyra år. Båtagent Sverige grundades 2005 och har 16 entreprenörer i