Nya tömningsstationer på Erstan

Åbo stad kommer att installera septiktanktömningsstationer på stadens friluftsöar Vepsä och Maisaari till våren 2023. Av stadens tre friluftsöar är det bara Pähkinäinen som hittills haft möjlighet till septiktömning. Den omkring tjugo år gamla flytande septikstationen framför Pähkinäinen förnyades senast i somras.

Bengtskär kopplades till elnätet med 20 kilometer lång kabel

Vid Bengtskärs fyr vinkade man hejdå till det decennier långa eldningsoljerallyt när ön kopplades till stamnätet. Att dra kabeln krävde speciell precision och skicklighet. Många saker måste tas i beaktande när man ansluter till elnätet: årstiden, vädret och hägrarna som häckar på

1 8 9 10