Wilenius varv som kämpar för sin överlevnad sänder ut nödsignaler

Nödsignal på Wilenius båtvarvs vägg. Foto: Wilenius båtvarv rf

Det gångna året slutade på ett dystert sätt för traditionella Wilenius båtvarv när Borgå stadsutvecklingsnämnd vid sitt möte den 13 december beslutade att det gamla varvsområdet med dess skyddade byggnader kommer att ställas till förfogande för anbudsgivarna för Borgå småbåtshamnskomplex. Beslutet var en stor spik i kistan för det 90-åriga varvet.

Medlemmar i Wilenius Båtvarv-föreningen, som upprätthåller varvets verksamhet var upprörda över beslutet och hängde upp de internationella nödsignalerna ”SOS” och ”MAYDAY” på varvets väggar på nyårsafton.

Wilenius båtvarv rf hoppas att Borgå får en ny gästhamn av hög kvalitet. Detta får dock inte ske på bekostnad av Wilenius båtvarv. Borgå skulle förlora en viktig del av sin sjöfartshistoria om Wilenius skulle tvingas att lägga ner.

Wilenius båtvarv har också uttryckt sin vilja att samarbeta för att hitta en kompromiss med staden och de krögare som har levererat förslaget till den nya marinan. Restauratörerna har dock tydligt angett att de av affärsmässiga skäl inte vill ändra sin egen plan och därför inte vill samarbeta.

Föreningen förbereder för närvarande ett överklagande av beslutet till Borgå stad.

www.wileniusvarv.fi