Vattentrafiken under Gamla bron i Borgå upphör nästa sommar

Foto: Borgå stad

Renoveringsprojektet för Gamla bron i Borgå inleds förmodligen i början av 2024. Under arbetena kommer vinter- och vattentrafiken längs vattendraget vid bron att förbjudas.

Borgå stad uppmanar exempelvis privata båtägare som behöver flytta sina båtar med vattenleden söder om bron att ta hand om flytten under hösten 2023. Även företag som verkar i området har informerats om detta.

Uppskattningsvis kommer renoveringsprojektet för Gamla bron i Borgå att pågå från början av år 2024 till maj 2025.

Syftet med renoveringsprojektet är att modernisera bron i enlighet med nuvarande föreskrifter samt förbättra dess säkerhet och bärighet.

Brons landfästen har förskjutits

Flera skadebedömningar har utförts på bron, och enligt dessa bedömningar är den i dåligt skick. De nuvarande landfästena har rört sig och det är nödvändigt att riva dem och bygga om dem. Den befintliga bron kommer att ersättas helt med en ny konstruktion.

Samma plats kommer att hysa en ny bro som har utformats i en övergripande plan av Ramboll Finland Oy. Flera alternativa designplaner utarbetades för bron, och den mest lämpliga designen i termer av utseende och funktionalitet valdes i samråd med olika intressenter. Den valda brodesignen godkändes av stadsutvecklingsnämnden under vintern 2021.

Läs mera här.