Utvecklingsplanen för Pörtö rekreationsområde färdigställdes

Foto: Föreningen Nylands friluftsområden

Utvecklingsplanen för Pörtö rekreationsområde är nu färdig. På Pörtö finns områden som förvaltas av både Föreningen Nylands friluftsområden och Forststyrelsen och som tillsammans bildar ett rekreations- och naturskyddsområde på cirka 60 hektar.

Pörtö är en intressant maritim och kulturell helhet. Rekreationsområdet ligger i närheten av en gammal by och är en del av ett levande och fungerande ösamhälle.

När man rör sig på ön får man uppleva skogen, se skyddade havsvikar samt beundra det öppna havet både från flacka och från höga klippstränder.

Nära huvudstadsregionen

För att vara ett besöksmål i skärgården är Pörtö mycket lättillgängligt, med gratis båttrafik året runt som gör ön tillgänglig även för de som inte kommer med egen båt. Pörtö är också ett populärt färdmål för båtfolk.

Den allmänt ökande populariteten för naturrekreation återspeglas också på Pörtö, vars läge nära huvudstadsregionen och utmärkta tillgänglighet bidrar till ökningen av antalet besökare. En planmässig utveckling och förvaltning av rekreationsanvändningen på Pörtö är därför en förutsättning för en hållbar användning av området. I planeringen har man tagit hänsyn till besökarnas, lokalbefolkningens, aktörernas och intressenternas perspektiv samt den turismrelaterade affärsverksamheten.

I den utvecklingsplan som nu är färdig har man i fråga om utvecklingen av rekreationsanvändningen på Pörtö beaktat utvecklingen av hela området. Föreningen Nylands friluftsområden och Forststyrelsen ansvarar separat för att utarbeta mer detaljerade användnings- och förvaltningsplaner för de områden som de förvaltar.

www.uuvi.fi