Utsökningsverket auktionerar unik salongsbåt

Foto: Utsökningsverket

Wilhelmiina, som båten heter, har förmodligen beställts och levererats till Finland från Stockholm.

På en finländsk auktionssida finns nu en unik äldre salongsbåt till salu. Den över hundra år gamla salongsbåten Wilhelmiina är tillgänglig för budgivning fram till fredag. Båten, som andas av svunna tider och kan beskrivas som ett projekt, togs i bruk 1905.

Båten har väckt stort intresse och har redan 33 budgivare. På torsdagsförmiddagen hade buden nått upp till 5 600 euro, med ett startpris på endast 100 euro. Det är en delvis täckt motorbåt med träram. Båten är ännu inte färdigställd och kräver mycket arbete innan den kan användas, bland annat 10–15 lager lack. I båten sitter en Volvo Penta.

Information om utförda reparationer och brister har erhållits från den senaste båtbyggaren som arbetat med Wilhelmiina. Genom åren har båten seglat på både Päijänne och Vesijärvi och har även använts i trafik mellan Kuokkala såg och Jyväskyläs hamn.

huutokaupat.com