Tillståndsprocesserna för en Vajerfärja till Björkö-Panike vandringsled är igång

Utvecklingsplanen för Björkö-Panike vandringsled har färdigställts i höst och således inleds den praktiska delen av projektet. Som förbindelse över Korsbådafjärden utvaldes en innovativ, eldriven vajerfärja som ännu inväntar tillstånd.

Forstystyrelsen har fattat beslut i upphandlingen av en övergångslösning till Korsbådafjärden. Övergången vid Korsbådafjärden har varit en av utvecklingsprojektets hörnstenar eftersom vandringsledens tillgänglighet har varit svår i och med att det förutsatt beställning av privat båtskjuts för att ta sig till öarna, där en stor del av vandringsleden finns.

– Olika lösningar för övergången vid Korsbådafjärden har undersökts och förhandlats om sedan sommaren 2021. Alternativen har omfattat allt från fasta och flytande broar till eldrivna båtar, roddbåtar och olika slag av färjor. Nu är det färdigförhandlat och till för övergången vid Korsbådafjärden föreslås en långt automatiserad, eldriven vajerfärja, berättar Jonna Hagström, projektchef på Forststyrelsen.

Många olika faktorer har inverkat på beslutet

Övergångsmöjligheter har önskats både till Kvicksund och till Korsbådafjärden i båda ändorna av vandringsleden. Efter förhandlingar och undersökningar har man beslutat sig för att förverkliga övergången vid Korsbådafjärden. I beslutet har inverkat såväl undervattensväxtligheten, säkerhetsfrågor, möjligheterna att upprätthålla övergångskonstruktionerna, önskemålen från markägarna samt lokalbefolkningen, logistiken, infrastrukturens hållbarhet samt budgeten.

– Till exempel en bro hade gjort ett större ingrepp i naturen och att upprätthålla en lång bro belägen så avlägset att den enbart är tillgänglig till fots eller med båt de följande 20 åren skulle ha varit ytterst utmanande och resurskrävande, förklarar Hagström.

Det har utförts en Natura-konsekvensbedömning och undervattensundersökningar om vajerfärjans inverkan. Dessa fungerar som underlag för beslutet som NTM-centralen fattar om färjan. Färjan skaffas som tjänst i 3-6 år, varefter färjans fortsättning övervägs igen på basis av den erfarenhet vi fått av förbindelsen då.

– Till följd av landhöjningen på området kan behovet och omständigheterna för en övergångsförbindelse på området förändras och den utvalda färjan kan tas ur bruk enkelt och utan att den lämnar spår efter sig, säger Hagström.

Vid årsskiftet sökes företag för kommande arbeten vid vandringsleden

Utvecklingsplanen är i tillståndsprocess hos NTM-centralen i södra Österbotten och för färjans del hos Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland. NTM-centralen fungerar som tillståndsmyndighet för alla åtgärder på naturskyddsområden. Utlåtande har begärts om utvecklingsplanens inverkan på Natura-skyddsgrunderna och andra naturvärden och till nödvändiga delar också undantagstillstånd för åtgärderna enligt naturskyddslagen. Utlåtande samt eventuella nödvändiga tillstånd har begärts till slutet av januari.

Fortstyrelsen konkurrensutsätter en stor mängd olika reparations-, transport-, bygg-, och monteringsarbeten vid årsskiftet. Bland uppdragen finns bland annat transportering och montering av spångar, korrigering av gamla konstruktioner vid vandringsleden, montering av infoskyltar, nya utetoaletter, rastplatser samt trappor över fårhagarna.

– Forststyrelsen önskar att få in många anbud till den mångsidiga upphandlingen av terrängarbeten och monteringar. Upphandlingen delas upp i ändamålsenliga delområden och således behöver inte ett företag hantera alla olika slag av arbeten, tipsar Hagström.

Läs mera om Världsarvet Kvarkens skärgård

www.utinaturen.fi

Text och foto: Forststyrelsen