/

Tammerforsklubb lockar nya medlemmar med H-båtskort

Foto: TaPS

Den traditionella segelklubben Tampereen Pursiseura (TaPS) lanserar ett H-båtskort, som erbjuder segling med full service utan egen båt. I helheten ingår seglingspraktik, den nödvändiga mängden seglingsteori och ett skepparkort som med vilket man fritt kan boka en H-båt för eget bruk.

“Vårt Sailing Centers J70-säsongskort har varit mycket populärt, så vi bestämde oss för att prova samma sak med H-båtar”, säger Ville Turunen, koordinator för TaPS Sailing Center.

Klubben köper in två H-båtar för utbildning och för kortinnehavarnas bruk. När du har visat att du har tillräckliga seglingsfärdigheter på kursen kommer du att få ett skepparkort som gör att du kan reservera en båt för eget bruk. Båthyran ingår i säsongskortet. I detta skede kommer tio seglingsintresserade personer att få tillträde till kursen.

H-båten är en segelbåt som konstruerats i Finland för långfärds- och kappsegling. Totalt har 950 H-båtar byggts i Finland och cirka 5 000 internationellt. För långfärdssegling är den bästa besättningsstorleken 2-4 personer med tanke på segling och övernattning, men H-båten kan också seglas ensam eller med en besättning på upp till 5 personer. Båten har övernattningsmöjligheter för upp till fyra personer.

Lämplig för dem som är intresserade av långfärdsssegling

”H-båtskortet är särskilt lämpligt för dem som är intresserade av långfärdssegling och inte vill äga en egen båt. Kortet innehåller praktiska seglingsövningar och den nödvändiga mängden seglingsteori. Träningen sker en gång i veckan från maj till september” fortsätter Turunen.

J70-kortet har lockat många nya seglare i Tammerfors, vilket återspeglas i det ökade medlemsantalet i TaPS.

“Seglingscentrets gemenskapsanda har visat sig vara fruktbar, med nya medlemmar som gör klubbhuset och bryggorna livligare än på flera år”, säger Turunen.

Kursen som inkluderar båtuthyrningen kostar 500 euro.

Kortet kan också betalas med Eazybreak-, Edenred-, Epass- och Smartum-sportkortet via appen eller onlinetjänsten.

www.taps.fi