Ett gigantiskt marint projekt ritas upp i Esbo

Planen är att förbinda ön Tvijälp, utanför Westend, med fastlandet via en bro. Det nya området kommer att innehålla lyxiga bostäder och en gästhamn. För närvarande används Tvijälp som ett friluftsområde av Esbo stad, men området kommer att förändras avsevärt i framtiden