Ändringar i Skärgårdshavets färjetrafik

Bilfärjorna i Vartsala i Gustavs och Nagu-Korpo byter platser med varandra. Dessutom kommer färjan som övergår till Nagu-Korpo-rutten att genomgå en omfattande renovering under 2024, där den omvandlas till en batteridriven elfärja. Enligt NTM-centralen i Egentliga Finland är rutten mellan Nagu och