/

Aranda öppnar för allmänheten

Allmänheten får möjlighet att utforska havsforskningsfartyget Aranda i Helsingfors den 4–6 juli under evenemanget Tall Ships Races, samt den 29 augusti under Östersjödagen. Under dessa evenemang tjänar Aranda som en plattform för havsinformation och bidrar därmed till målen för FN:s decennium av