Traficom publicerade ny sjökortsserie

Farleds- och sjökortsreformen N2000 ger sjötrafikanter nya och mer detaljerade sjökort. Reformen har framskridit från Bottenviken till Kvarkenområdet när den nya sjökortsserien F har publicerats. Den nya sjökortsseriens uppgifter om djup och farleder har uppdaterats enligt höjdsystemet N2000. I och med farleds-