/

Nya regler på Sibbos trafikerade farleder

Transport- och kommunikationsverket Traficom utfärdar ett förbud mot att skapa svallvågor för vattenfarkoster i den nordöstra delen av Svanören i Sibbo kommun. Förbudet grundas på att den långsiktigt betydligt ökade båttrafiken i området har orsakat svallvågor som skadat strandstrukturen på Svanören. Svanören