/

Nya regler på Sibbos trafikerade farleder

Transport- och kommunikationsverket Traficom utfärdar ett förbud mot att skapa svallvågor för vattenfarkoster i den nordöstra delen av Svanören i Sibbo kommun. Förbudet grundas på att den långsiktigt betydligt ökade båttrafiken i området har orsakat svallvågor som skadat strandstrukturen på Svanören. Svanören

Sjöräddningsuppdrag i Sibbo

En äldre herre gick på grund i Sibbo på torsdag kväll, men klarade sig  lyckligtvis utan skador, rapporterar Finska vikens sjöbevakningssektion. Kustbevakningen fick hjälp av en berömlig förbipasserande, och tillsammans kunde båten befrias från grundet båten drivit på. Detaljerna till haveriet är fortfarande

/

Småhusområde och gästhamn byggs intill Söderkulla gård

Stadsplanen för Söderkulla gård ska också behandlas av förtroendeorganen i Sibbo. Planen omfattar cirka 30 tomter för småhus och en gästhamn. Dessutom kommer bostadsområdet att ha ett parkområde med odlingslotter och en lekplats. Förslaget till en detaljplan för Söderkulla gårds bostadsområde var