/

Helsingfors inleder förhandlingar om att köpa Mjölö

I slutet av januari meddelade Senatfastigheter, ägaren till Helsingfors Mjölö, att turismtjänsterna på ön kommer att stängas. Beslutet fattades på grund av en åldrad undervattensledning, vars ersättning inte ansågs vara ekonomiskt motiverad. Mjölö är en gammal fästningsö i Helsingfors ytterskärgård som har

/

Turismverksamheten på Mjölö upphör

Den uttjänade vattenledningen innebär att de tjänster på ön som behöver vatten, såsom restauranger och bastur, inte längre kan underhållas i framtiden. Turismverksamheten på Mjölö har utvecklats sedan 2017 av FRS Finland i samarbete med dess underhyresgäster. FRS Finland föreslog att turismverksamheten