Vili Kaijansinkko avgår efter skriftlig varning

Vili Kaijansinkko har beslutat att avgå från sin roll som chef för idrottsverksamheten vid Finlands Seglings- och Båtsportförbund. Förra veckan fick han en skriftlig varning angående ledningsfrågor och ekonomisk planering. Kaijansinkko avgår från uppdraget på eget initiativ. Efter ett möte med idrottarna

/

Seglingsförbundets träningschef fick en skriftlig varning

Finlands Seglings- och Båtsportförbunds sportchef Vili Kaijansinkko har fått en skriftlig varning angående ledningsfrågor och ekonomisk planering. Finlands Seglings- och Båtsportförbund meddelar att man i september mottagit en arbetsmiljöanmälan och genomfört en utredning. Som en följd av detta har landslagets sportchef Vili