Dyrare båtar, försiktigare kunder

Det har varit och är fortfarande speciella tider i båtbranschen. Pandemin hämtade en ökad båtförsäljning med sig i kölvattnet men också problem med leveranser. Då pandemin väl var över hann branschen knappt hämta andan innan världsläget försämrades och ekonomin blev osäker. Det