/

Helsingfors inleder förhandlingar om att köpa Mjölö

I slutet av januari meddelade Senatfastigheter, ägaren till Helsingfors Mjölö, att turismtjänsterna på ön kommer att stängas. Beslutet fattades på grund av en åldrad undervattensledning, vars ersättning inte ansågs vara ekonomiskt motiverad. Mjölö är en gammal fästningsö i Helsingfors ytterskärgård som har