Sjöbevakningen varnar för lågt vatten

Vattenståndet i Finska viken har sjunkit ovanligt lågt. I Helsingfors har vattenståndet minskat med nästan 40 centimeter. Finska vikens sjöbevakning varnar båtfarare för den låga vattennivån. Det är viktigt att vara extra försiktig och uppmärksam på de förändrade förhållandena för att undvika