Kulturhistoriskt betydelsefulla Kallbådan blev en turistattraktion

Den nyligen renoverade fyren på Kallbådan har hyrts av bergsbestigaren och entreprenören Veikka Gustafsson. Gustafsson har med specialtillstånd rätt att arrangera 30 guidade turer per år till fyren, vars skär är ett skyddsområde för sälar. “Jag är verkligen nöjd med att renoveringen