/

Lodningarna i anslutning till Forststyrelsens havsvindkraftsprojekt fortskrider

Förutredningarna av Forststyrelsens nya havsvindkraftsparkprojekt framskrider som planerat mot höstens anbudsförfarande. Under sommaren har man bland annat utrett byggbarheten på havsbottnen i Bottenviken. Forststyrelsen konkurrensutsatte i våras lodningsarbetet för att utreda byggbarheten på havsbottnen. Anbudstävlingen vanns av Geologiska forskningscentralen (GTK). GTK:s forskningsfartyg