/

Ny undersökning kartlägger Saimens sugtömningsstationer

Föreningen Håll Skärgården Ren genomför en enkätundersökning för att kartlägga Saimens sugtömningsstationer för septik- och länsvatten. Projektets mål är att samla aktuell information stationernas täckning i Saimens olika vattendistrikt. I projektet ”Kartläggning av septik- och länsvatteninfrastrukturen i Insjöfinland” kartläggs befintliga septik- och