/

Tammerforsklubb lockar nya medlemmar med H-båtskort

Den traditionella segelklubben Tampereen Pursiseura (TaPS) lanserar ett H-båtskort, som erbjuder segling med full service utan egen båt. I helheten ingår seglingspraktik, den nödvändiga mängden seglingsteori och ett skepparkort som med vilket man fritt kan boka en H-båt för eget bruk. “Vårt