Amerikanska flottans segelskolningsfartyg besöker Helsingfors 1.-4.6.2023

Den amerikanska kustbevakningens flaggskepp USCGC Eagle är en 90 meter lång tremastad bark. Besöket är en del av en gemensam operation mellan Gränsbevakningsväsendet och den amerikanska kustbevakningen. Den amerikanska kustbevakningens (USCG) segelskolningsfartyg Eagle besöker Östersjön och Finland 1-4 juni 2023. Besöket i

Modern övervakningsteknik på himlen ovanför Östersjön och Skärgårdshavet

Gränsbevakningsväsendet har beviljats Europeiska sjösäkerhetsbyråns (EMSA) obemannade luftfartygssystem för operativt bruk. Den högteknologiska drönaren kommer att stöda Gränsbevakningsväsendet i alla kustbevakningsfunktioner. Kustbevakningsfunktioner är ett brett europeiskt begrepp som innefattar gränsövervakning i havsområdet, sjösäkerhet, sjöfartsskydd, sjöräddning, fiskeövervakning, tullövervakning, allmän lagövervakning till havs samt