/

Nu är Gerda färdig att rivas

Företagare Riku Räsänen kommenterade den sjunkna restaurangbåten Gerda, som sjunkit vid Poroholma, Raumo, på sin Facebook-sida. Enligt Räsänen har försäkringsbolaget meddelat att de genomfört de nödvändiga utredningarna och att fartyget kan avlägsnas. “Det verkar som om det inte finns något annat alternativ