Skärgårdsfotograf Janne Gröning belönas

Den finländska kulturfonden delar nu för första gången ut Terttu och Aatos Petäjäs fondpris på 10 000 euro.  Janne Gröning (f. 1952) är en mångårig fotograf bosatt i skärgården. Strax före millennieskiftet började Gröning fotografera naturen, och sedan 2005 har han arbetat