/

Havsplaneringens andra omgång börjar

Den andra omgången av havsplaneringen börjar i Skärgårdshavet och södra delen av Bottenhavet. Projektet är ett stort pussel som strävar till att stödja havsområdets hållbara utveckling med hänsyn till naturen. Landskapsstyrelsen vid Egentliga Finlands förbund och Satakuntaliitto har beslutat att påbörja utarbetandet