Vattentrafiken under Gamla bron i Borgå upphör nästa sommar

Renoveringsprojektet för Gamla bron i Borgå inleds förmodligen i början av 2024. Under arbetena kommer vinter- och vattentrafiken längs vattendraget vid bron att förbjudas. Borgå stad uppmanar exempelvis privata båtägare som behöver flytta sina båtar med vattenleden söder om bron att ta