/

Forststyrelsen kartlägger kustlagunernas unika natur

I sommar samlar karterarna vid Forststyrelsens Naturtjänster in information om Östersjökustens kanske mest mångsidiga naturområden – de kustnära lagunerna. Dessa skyddade havsvikar, som inkluderar flador och glon, är viktiga lekplatser för fiskar och skyddshamn för hotade arter, men de försämras av strandbyggande