/

Aranda öppnar för allmänheten

Allmänheten får möjlighet att utforska havsforskningsfartyget Aranda i Helsingfors den 4–6 juli under evenemanget Tall Ships Races, samt den 29 augusti under Östersjödagen. Under dessa evenemang tjänar Aranda som en plattform för havsinformation och bidrar därmed till målen för FN:s decennium av

/

Arandas vinterövervakningsresa: Vindarna har blandat vattenmassorna och lyft fosfat till ytvattnet i östra Finska viken

Under havsforskningsfartyget Arandas årliga vinterövervakningsresa observerades, att syreproblemen i Östersjöns huvudbassäng fortsätter och att fosfathalterna i ytskiktet har ökat. De näringsobservationer som samlas in under vinterövervakningen är viktiga uppgifter när Kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö (HELCOM) uppdaterar statusbedömningen av eutrofieringen.