Sjöhistoriska museet presenterar: Flykten från Pompeji

Foto: Finlands nationalmseum

Flykten från Pompeji är historien om staden som blomstrade och gick under – en berättelse om områdets invånare och deras öden, det färggranna livet i och förstörelsen av Pompeji och Herculaneum.

Året är 79 e.Kr. En liten, livlig stad i Italien vaknar upp till oväsen och skrik, då en närliggande vilande vulkan vaknar till liv med ett öronbedövande dån. Vulkanen sprider ödeläggelse runtom sig och begraver staden i aska i århundraden. Vesuvius utbrott är en av historiens mest kända och destruktiva naturkatastrofer.

Städerna Pompeji och Herculaneum begravdes av utbrottet och återupptäcktes först på 1700-talet. Sedan dess har de varit föremål för omfattande arkeologisk forskning, som fortsätter att röna nya upptäckter.

Öppnar i slutet av mars

Nu kan du få veta mer om dessa upptäckter och historien om den begravda staden i en ny, fascinerande utställning. Flykten från Pompeji är historien om staden som blomstrade och gick under – en berättelse om områdets invånare och deras öden, det färggranna livet i och förstörelsen av Pompeji och Herculaneum. Utställningen lyfter även fram ett mindre känt perspektiv – vikten av den romerska flottans insatser för att rädda flyende invånare samt födelsen av romarriket i sin helhet.

Utställningen Flykten från Pompeji är producerad av de italienska Expona och Contemporanea Progetti tillsammans med Finlands nationalmuseum. Finlands sjöhistoriska museum och Kymmenedalens museum är ansvariga för genomförandet av utställningen. Utställningen härrör från ett utställningskoncept som planerades för Australiens nationella sjöfartsmuseum.

Utställningen är öppen i Maritimcentret Vellamo i Kotka 31.3. – 1.10.2023.

www.merikeskusvellamo.fi