/

Seglingstävlingar begränsar båttrafiken utanför Helsingfors

Bild: Traficom

Behovet av att begränsa den vattenburna trafiken har uppstått på grund av den nya farleden i närheten av Fågelklackarna.

Segling- och båtsport i Finland (SBF) har föreslagit ett tillfälligt förbud mot båttrafik i farlederna mellan Fågelklackarna och Rysskär, Ormholm och Kuggsten, Långholmen och Melkö samt i de omgivande vattnen utanför Melkö i Helsingfors. Förbudet är i kraft under den tid som seglingstävlingarna pågår i området, meddelar Transport- och kommunikationsverket Traficom.

Förbudet gäller följande datum:

  • 28.6.-2.7.2023 kl 10-18.00
  • 25.8.-27.8.2023 kl 10-18.00
  • 16.-17.9.2023 kl 10-18.00

Det föreslagna begränsnings- och förbudsområdet visas på kartan ovan.