Rättegången om olyckan på Erstan inleds i Helsingfors hovrätt i dag

En stor motorbåt kolliderade med motorseglare på Erstan 2019. Foto: Gränsbevakningsväsendet

I dag inleds huvudförhandlingen i målet om kollisionen mellan en motorbåt och en motorseglare i Helsingfors hovrätt. Olyckan skedde på Erstafjärden i augusti 2019.

Två män omkom i den förödande kollisionen mellan en motorbåt och en motorsegelbåt.

Tidigare dömde Helsingfors tingsrätt motorbåtsföraren till 1 år och 6 månaders villkorligt fängelse för grovt äventyrande av trafiksäkerheten, två fall av grovt dråp och två fall av grov misshandel.

Utöver det villkorliga fängelsestraffet ålades båtföraren att betala ett betydande skadestånd till de inblandade parterna samt rättegångskostnader på sammanlagt mer än 180 000 euro.

Mannen förnekade brottet och överklagade sin fällande dom, vilket ledde till att fallet nu behandlas i hovrätten.

Två dagar har avsatts för utfrågningen i fallet.