/

Nu är Gerda färdig att rivas

Foto: Riku Räsänen

Företagare Riku Räsänen kommenterade den sjunkna restaurangbåten Gerda, som sjunkit vid Poroholma, Raumo, på sin Facebook-sida. Enligt Räsänen har försäkringsbolaget meddelat att de genomfört de nödvändiga utredningarna och att fartyget kan avlägsnas.

“Det verkar som om det inte finns något annat alternativ än att börja leta efter ett lämpligt rivningsföretag, eftersom Poroholma inte har möjlighet att lyfta och renovera det”, skriver Räsänen.

Räsänen menar att situationen är ”mycket beklaglig”, men eftersom de nödvändiga resurserna inte är tillgängliga för att avlägsna eller reparera fartyget, är rivningen nödvändig.

Räsänen stänger emellertid inte dörren för andra idéer i sitt inlägg.

“Om någon har andra idéer eller resurser är vi beredda att överlåta vraket till dem som på något sätt kan dra nytta av det.”

Briggen Gerda är en replika som byggdes i Gävle under 1990-talet. Den ursprungliga Gerda byggdes redan 1868 men sprängdes och brändes i Gävle hamn 1959.