Lär dig mer om vår unika skärgårdsnatur på pop up -utställning i Vasa

Foto: Forststyrelsen

En pop up -utställning som berättar om kustens hotade naturtyper och arter och vad som görs för dem är öppen på stadsbiblioteket i Vasa fram till den 5 februari. Utställningen är en del av naturvårdsprojektet Kust-LIFE.

Projektet Kust-LIFE, som koordineras av Forststyrelsens Naturtjänster, arbetar för att hejda naturförlusten och hjälpa naturen att bättre klara av klimatförändringen genom att vårda hotade naturtyper och arter.

Projektet har som mål att skapa ett nätverk av fungerande livsmiljöer längs kusten. Hotade naturtyper som ängar, hedar, betesmarker, kalkpåverkade miljöer och sandstränder bevaras och förstoras genom skötsel och restaurering.

Kust-LIFE-projektet arbetar inom 41 Natura 2000-områden längs den finländska kusten från Bottenviken till Hangö samt vid Estlands kust utanför Tallinn och i Lahemaa nationalpark. Projektet är verksamt under åren 2018–2025.