/

Kyrkslätt vill förbättra trafikförbindelserna till Porkala småbåtshamn

Kyrkslätt vill utveckla Hamnbyns småbåtshamn. Foto. Kyrkslätt kommun

Kyrkslätt kommun vill utveckla småbåtshamnen i Porkala. Projektet förutsätter ett markavtal med Vanda, som äger området intill hamnen.

Vanda har nyligen accepterat Kyrkslätts erbjudande om att köpa Draget för cirka 0,7 miljoner euro, skriver Länsiväylä. Draget är ett område på 50 hektar i den norra delen av spetsen.

För närvarande äger Vanda stad Draget, som gränsar till Porkala småbåtshamn. Marinan hyrdes i sin tur ut till det privata Porkkala Marina Oy för 25 år 2019. Företaget driver småbåtshamnen och dess restaurang och andra faciliteter.

Porkala Havsby är en av Kyrkslätts viktigaste turistattraktioner. Den är centralt belägen för rekreation och turism på Porkala udd. Havsbyn är ett servicecenter för båtfolk, men också för besökare och sommarboende.

För litet område

Enligt Porkkala Marina är det lilla området ett hinder för utvecklingen av småbåtshamnen. Tomten, som är cirka fyra hektar stor, ligger i änden av en smal privat väg och det finns få parkeringsplatser för bilar. Köpet av Draget skulle ge bättre parkeringsmöjligheter och bättre tillgång till småbåtshamnen.

Porkkala Marina har tidigare försökt få bygglov för en ny bastu-, mötes- och inkvarteringsbyggnad på cirka 500 kvadratmeter. Kommunen beviljade ett undantag, men det överklagades och förvaltningsdomstolen upphävde tillståndet i december förra året.

Markaffären för Draget som ägs av Vanda stad kräver fortfarande ett beslut av stadsfullmäktige i Kyrkslätt. Ingen budget har avsatts för detta ändamål.

www.kirkkonummi.fi