Kulturhistoriskt betydelsefulla Kallbådan blev en turistattraktion

Foto: Trafikledsverket

Den nyligen renoverade fyren på Kallbådan har hyrts av bergsbestigaren och entreprenören Veikka Gustafsson. Gustafsson har med specialtillstånd rätt att arrangera 30 guidade turer per år till fyren, vars skär är ett skyddsområde för sälar.

“Jag är verkligen nöjd med att renoveringen blev klar. Den kunde genomföras på ett förnuftigt sätt, och om detta inte hade gjorts nu, skulle det ha blivit mycket dyrt och svårt att reparera senare. Vi gjorde också många grundläggande förbättringar som säkerställer att byggnaden håller i hundra år framöver”, säger Gustafsson.

Den sex våningar höga, 19,5 meter höga fyren är klassificerad som ett nationellt betydelsefullt byggt kulturmiljöobjekt. Mellan 1944 och 1956 var Kallbådan en del av Porkala arrendeområde och under sovjetisk kontroll.

“Vid planeringen av renoveringen respekterade vi fyrens unika historia och försökte bevara dess ursprungliga utseende så mycket som möjligt. Till exempel planerades ett nytt tak för fyrens nyare del, krigstidsbunkern, enligt det gamla betongtakets böjda former”, berättar planeringschef Jukka Törmänen från A-Insinöörit, som ansvarade för renoveringen.

Fortfarande i bruk som säkerhetsanordning

Kallbådan fungerar fortfarande som ett landmärke för sjöfarare och som en maritim säkerhetsanordning. Fyrlyktan flyttades 2015 från tornet till en stolpe 10 meter bort, och byggnaden blev en fyrbåk utan ljusanordning.

Fyren är en av de äldsta stålkonstruktionerna i Finland. Under renoveringen förnyades fyrens och fyrtornets betongfasader, sockel, fönster, ljuslyktans konstruktioner samt balkongplattor och fyrtornets interiör. I byggnaden finns förutom ljuslyktan också fyrvaktarens rum, vind, bostads- och bastuområden, förrådsutrymmen samt maskinrum och verkstad.

Fönstren utrustades med stormluckor och ljuslyktans fönster och två kupoler, som ursprungligen kom från Paris 1921, förnyades. Samtidigt demonterades prismat och förvaras nu på vinden i väntan på eventuell återställning.

”Fyrbyggnaden måste underhållas som ett fartyg, så jag planerar att fortsätta med underhålls- och reparationsarbetet. Näst ska vi med experter undersöka byggnadens skorstenssystem för att i framtiden kunna installera eldstäder”, säger Gustafsson.

Svåra förhållanden dikterade renoveringsplaneringen

Kallbådan ligger på en klippig holme cirka 20 kilometer söder om Obbnäs. Renovering till havs kräver specialiserad planering. Varierande väder samt svåra transport- och underhållsförhållanden dikterade planeringen, schemaläggningen och genomförandet av renoveringsarbetet, som endast var möjlig under isfri period.

“Det finns ingen brygga på holmen, så underhålls- och transportfartyg kan lägga till endast under lugnt väder, vilket utmanade organiseringen av materialtransporterna. De svåra transport- och underhållsförhållandena satte också begränsningar för vikt och storlek på byggnadselementen och utrustningen”, fortsätter Törmänen.

För att montera och demontera de mest utmanande byggnadselementen användes helikopterlyft. Betongytorna renoverades under väderskydd, vilket möjliggjorde hållbara reparationer och beläggningar som tål tid och tuffa förhållanden.

“Presenningar och byggnadsställningar designade för landförhållanden är oftast inte lämpliga för användning i marina miljöer. Allt detta krävde god organisering och erfarenheter från liknande förhållanden från hela projektorganisationen”, konstaterar Törmänen.

ains.fi