Italienare döms till böter för oljeutsläpp vid Utö

Foto: Gränsbevakningsväsendet

Helsingfors tingsrätt har dömt två italienska sjömän till böter för ett oljeutsläpp som inträffade i närheten av Utö 2019.

Domstolen dömde kaptenen och maskinchefen på kryssningsfartyget Princess Anastasia till 100 dagsböter för grov miljöförstöring. Summan motsvarar 1200€.

I ärendet har mellan 9 000 och 39 000 liter mineralolja släppts ut från fartygets maskinrum i Östersjön i närheten av Finska Lejonet, sydväst om Utö, i juni 2019. Fartyget var på väg från Stockholm till Helsingfors. Enligt domstolshandlingar hade fartyget drabbats av något slags fel i maskinrummet, vilket ledde till att mineralolja släpptes ut i havet genom nödventilerna i fartyget.

Förnekar

Fartygets befälhavare förnekade utsläppet, men vittnen uppgav att fartygets maskinrum hade genomgått en extraordinär rengöring i Helsingfors hamn och att spår av olja var synliga i maskinrummet upp till en meters höjd. Domstolen ansåg att händelserna i maskinrummet inte kunde fastställas, men med hjälp av andra bevis, inklusive prover från fartyget och oljeutsläppet, dömde domstolen till slut befälhavaren och maskinchefen för miljöbrott.

Domstolen fann att befälhavaren och maskinchefen var ansvariga för det avsiktliga utsläppet av mineralolja i havet och att oljeutsläppet har orsakat långvariga skador på Östersjöns miljö. Italienarna förnekade brottet och uttryckte också sitt missnöje med domen.

Domen är inte slutgiltig och kan fortfarande överklagas i hovrätten.

Text: Fredrik Eriksson