Home Non-Elementor - Page 2

Den mojnade vinden fick blågröna alger att blomma

Den här veckan har observationer av blågrönalger gjorts i nästan hela landet. Även om antalet observationer av blågröna alger har ökat, är situationen i inlandsvatten och längs kusten typisk för perioden. I havsområden har det också förekommit enstaka observationer av

Finlands äldsta åtta är till salu

Finlands enligt IYRU:s andra mätregel äldsta åtta, Naja, är till salu. Naja byggdes enkom för att vinna Sinebrychoff Challenge Trophy. Båten beställdes ursprungligen av

Anders Kurtén blir ny chef för Fraser Yachts

Anders Kurtén, VD för Baltic Yachts i Jakobstad, kommer att ta över ledningen för Fraser Yachts, ett mäklar- och serviceföretag för superyachter. I och med det nya jobbet kommer Kurtén och hans familj att flytta till Monaco. Fraser Yachts, som ägs av USA-baserade Marinemax, är världens största mäklar- och serviceföretag för superyachter. Fraser Yachts har en rapporterad omsättning på 70

Läs mera →