Home Non-Elementor

Vili Kaijansinkko avgår efter skriftlig varning

Vili Kaijansinkko har beslutat att avgå från sin roll som chef för idrottsverksamheten vid Finlands Seglings- och Båtsportförbund. Förra veckan fick han en skriftlig varning angående ledningsfrågor och ekonomisk planering. Kaijansinkko avgår från uppdraget på eget initiativ. Efter ett möte

Läs mera →

Paraplyorganisation publicerade ny forskning om koldioxidutsläppen från båtar

Det behövs teknikneutrala lösningar för att minska koldioxidutsläppen från fritidsbåtar, betonar den internationella båtbranschens paraplyorganisation ICOMIA i sin omfattande rapport. Framtiden kommer att innebära en variation av olika framdrivningssystem. Förutom förbränningsmotorn kommer vi att se alternativa lösningar såsom elpropulsion, samt

Vili Kaijansinkko avgår efter skriftlig varning

Vili Kaijansinkko har beslutat att avgå från sin roll som chef för idrottsverksamheten vid Finlands Seglings- och Båtsportförbund. Förra veckan fick han en skriftlig varning angående ledningsfrågor och ekonomisk planering. Kaijansinkko avgår från uppdraget på eget initiativ. Efter ett möte med idrottarna på fredagen har jag funderat på vad som är bäst för laget. Jag har särskilt övervägt åtgärder för

Läs mera →