Forststyrelsen börjar genomföra planlösningen för Skanslandet och Kungsholmen

Foto: www.vallisaari.fi

Skanslandets och Kungsholmens nya stadsplan har vunnit laga kraft och som förvaltare av öarna inleder Forststyrelsen främjandet av utvecklingsprojektets genomförande. Målet är att skydda öarnas både kulturhistoriskt värdefulla objekt och ur naturens synvinkel värdefulla områden samt att utveckla hållbar naturturism.

Den växande naturturismen på Skanslandet och Kungsholmen kommer allt mer att komplettera rekreations- och serviceutbudet i havsnära Helsingfors. Stadsplanen som vunnit lagakraft gör det möjligt att bygga affärs-, arbets- och utställningslokaler samt kafé-, restaurang- och inkvarteringslokaler som stöder naturturismen.

Det är fråga om nybyggnader som görs i trä eller täcks av trä. Nybyggena görs främst på byområdet i den nordöstra delen av Skanslandet och på Kungsholmens norra strand. Även båthamnen utvecklas. Förutom nybyggena renoveras befintliga byggnader. Öarna ägas av staten, Forststyrelsen förvaltar och utvecklar området. Markområdet förblir i Forststyrelsens besittning.

”Utvecklingen av naturturismen har redan väckt intresse hos marknadsaktörer, såväl bland investerare som aktörer inom restaurang- och inkvarteringsbranschen. Det handlar ju om en unik möjlighet och ett unikt område i vår huvudstad, bara 15 minuters väg med färja från Salutorget. Vi vill dock gå framåt med eftertanke och i det första skedet för vi preciserande diskussioner med Helsingfors stad om de praktiska arrangemangen under byggtiden och andra centrala frågor. Förfarandet för att hitta investerare och aktörer för utvecklingen av Skanslandet inleds senare och vi informerar om tidtabellen och förfarandet på förhand”, säger projektchef Tero Juhola vid Forststyrelsens Naturtjänster.

Största delen av området lämnas utanför byggandet

Största delen av Skanslandet och Kungsholmen är naturskyddsområde, som inrättades år 2021. Naturskyddsområdet är 80 hektar. De områden som hör till naturskyddsområdet kommer att bevaras oförändrade och inget nytt byggande har anvisats för dem.

”Planen möjliggör nybyggen samt att gamla byggnader tas i nytt bruk. Nya byggnader och byggnader som bör renoveras utgör cirka 23 000 kvadratmeter våningsyta. Som direkt jämförelse är våningsytan cirka 2 procent av öarnas totala yta på 120 hektar. Byggnader som bör renoveras är till exempel lotshuset och stabsbyggnaden av rödtegel som byggdes i slutet av 1800-talet och som lämpar sig som till exempel idylliska inkvarteringsutrymmen. Resenärernas rörelse styrs till huvudrutterna och känsliga områden skyddas ”, tillägger Juhola.

Text: Forststyrelsen